Archiv štítku: etické standardy

Jaký je rozdíl mezi certifikovaným a ne-certifikovaným Praktikantem NLP?

V dnešní době je NLP (neurolingvistické programování) velmi populární a mnoho lidí se zajímá o to, jak se stát praktikem NLP. Existuje však důležitý rozdíl mezi certifikovaným a ne-certifikovaným praktikem NLP. V tomto článku se zaměříme na to, co to znamená být certifikovaným Praktikantem NLP a co to znamená být ne-certifikovaným Praktikantem NLP.

Certifikovaný praktik NLP je osoba, která absolvovala certifikovaný výcvik NLP od společnosti nebo organizace, která je uznávána v oboru NLP, např tento kurz Praktikant NLP. Takový výcvik většinou trvá několik týdnů až měsíců a zahrnuje přednášky, praktické cvičení a online video lekce. Po dokončení kurzu musí Practitioner NLP splnit stanovené podmínky a úspěšně složit certifikační zkoušku, aby získal certifikát.

Certifikovaný praktik NLP má tedy formální vzdělání v této oblasti a je schopen používat techniky NLP v praxi. Má také větší povědomí o etických a profesionálních standardech v oboru.

Ne-certifikovaný Practitioner NLP je na druhé straně osoba, která se naučila NLP techniky neformálně nebo zkráceným kurzem. Tato osoba nemusí mít žádné oficiální vzdělání nebo certifikaci v oblasti NLP. Ne-certifikovaný praktik může být sice zručný a mít povědomí o některých základních technikách NLP, ale nemusí být obeznámen s pokročilými technikami a metodami.

Je důležité si uvědomit, že ne-certifikovaný praktik NLP nemusí dodržovat stejné etické a profesionální standardy jako certifikovaný Practitioner NLP. To může vést k neetickému používání technik NLP až ke škodě klienta.

Certifikace Practitioner NLP je důležitý krok pro každého, kdo se chce stát Praktikantem NLP. Certifikovaný Praktikant NLP má větší povědomí o technikách NLP a může pracovat s klienty s větší jistotou a zodpovědností. Podívejte se na obsah kurzu Praktikant NLP a zjistěte, co všechno by měl Practitioner NLP ovládat.