Výhody NLP

100% akreditovaný kurz, on-line certifikace NLP (kurz Neuro-lingvistického programování)

  • Udělejte si svoji NLP certifikaci z pohodlí vašeho domova či kanceláře – není nutné nikam cestovat!
  • Studium podle vlastního plánu vašim vlastním tempem. Můžete začít ihned!
  • Přístup ke kurzu a ke studijním materiálům již napořád.
  • Odbornou pomoc, když ji potřebujete.
  • Jednoduchá on-line vzdělávací platforma usnadňuje studium.
  • Akreditovaný kurz mezinárodní společností NLPEA.

Výhody NLP

Jedna z nejúčinnějších dovedností, kterou v životě můžete získat, je schopnost ovládat Vaše reakce na lidi a na to, co se děje kolem vás. Tato schopnost sebekontroly je nutným základním kamenem lidské dokonalosti a úspěchu.

Vaše schopnost pozitivně kontrolovat vaše reakce a emocionální stavy, ovlivňuje vaše činy a naopak.

A to přímo ovlivňuje, do jaké míry se vám daří dosáhnout vašich cílů. Neuro lingvistické programování, nebo NLP, zkoumá, jak myslíme a cítíme, a zkoumá „vnitřní“ jazyk, který používáme k zobrazení si našich zážitků.

NLP také zkoumá, co víme o lidské interakci a úspěchu, a používá těchto znalostí k modelování úspěchu ve všech oblastech života.

Techniky NLP vám pomohou zjistit, co dělají úspěšní lidé, k tomu, aby byli úspěšní, a dá vám praktické nástroje, abyste učinili totéž. NLP vám dává větší vědomou volbu nad tím, co děláte, a dává vám způsoby, jak se chovat.

NLP zvyšuje vaši schopnost dosáhnout vašich cílů.

A protože NLP techniky jsou snadno pochopitelné, můžete začít používat NLP během několika minut!
Dívat se na život odlišně = zažívat život jinak
Každá situace v životě obsahuje propletený systém lidí a sledu událostí, myšlenek, pocitů, akcí a interakcí.

Díky NLP, začnete vidět různé prvky v každé situaci, které tvoří systém úspěchu.

Budete mít možnost vědět, které prvky jsou pro Vás užitečné a které pro vás fungují, a které ne. A co je nejdůležitější, budete mít možnost přijmout opatření ke změně věcí, které pro Vás nejsou užitečné a které pro vás nefungují.

Jinými slovy, budete moci si tvořit Vaši budoucnost.
Máte všechny zdroje, které jsou nutné k tomu, abyste dosáhli úspěchu.
NLP techniky jsou založeny na předpokladu, že již máte všechny vnitřní zdroje a schopnosti, které potřebujete, abyste provedli změnu ve vašem životě a v životě vašich blízkých.

Tyto techniky vám dávají možnost vybrat si, emocionální nebo duševní stav a udržet si ho – tak dlouho, jak budete chtít, kdykoli budete chtít.
Mnoho lidí má problémy udržet si zaměřený stav soustředění, sebedůvěry, nadšení, inspirace, motivace, vlivy, nebo učení. NLP techniky vám dávají přístup k jakémukoliv stavu, jaký si vyberete.

Naučíte se být dostatečně flexibilní k tomu, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.
Díky NLP, budete moci

  • Určit si svůj cíl (přesně definovat, co chcete)
  • Přijmout opatření k dosažení vašeho cíle
  • Vyhodnotit změny produkované vaší akcí
  • Změnit svůj akční plán, pokud je to nutné k dosažení lepších výsledků

Představte si, že se učíte a chápete rychleji … motivujete sebe i ostatní v situacích, které jste dříve nezvládali … objevujete bohatší a smysluplnější vztahy … zažíváte klid i když je na vás vyvíjen tlak … vychutnáváte si skvělé sebevědomí v každé situaci … a více …
NLP pomáhá zlepšit každý aspekt vašeho života

A to je jen začátek!

Zjistíte, že NLP techniky mohou vytvářet vynikající výsledky jak ve vašem osobním tak i profesním životě.

Prodejci: Představte si, jak rychle vytváříte vztahy, které jsou založeny na důvěře, nacházíte slova, která lidi motivují, měníte námitky na pochopení, zákazníci odcházejí od vás a cítí se dobře, chtějí více, přebíráte kontrolu nad svým životem, modelujete úspěšné prodejce a další …

Trenéři a pedagogové: Upoutejte pozornost Vašich studentů, získejte si jejich respekt a náklonnost. Rychle určete jejich problémy s učením a inspirujte je k tomu, aby se rádi učili. Učte efektivněji za použití příběhů a metafor. Přednášejte se sebedůvěrou.

Manažeři a podnikatelé: Překonávejte kreativně operační výzvy. Motivujte svůj tým, aby vytvářel produktivnější a ziskovější řešení. Vytvářejte silnější spojení mezi členy týmu. Dělejte rozhodnutí rychleji a s větším sebevědomím.

Poradci, koučové, konzultanti a terapeuti: Používejte nejúčinnější a nejmodernější koučovací a terapeutickou metodu. Odkryjte skryté dysfunkční strategie za použití očních nápověd. Vytvořte s vašimi klienty procesy, které jsou zaměřeny na výsledky.

Umělci a sportovci: Efektivněji modelujte vítěze a vytvořte si postoj vítěze. Vytvořte si zaměření a sebevědomí při každé soutěži. Úplně se zbavte všech pochybností o sobě. Naučte si správně vizualizovat svoji cestu za úspěchem.

Právě teď se můžete přihlásit na online kurz NLP přes internet.