Archiv rubriky: Neurolingvistické programování

Proč absolvovat kurz NLP koučinku

NLP (neurolingvistické programování) koučink je oblast, která se zabývá výukou technik a nástrojů k porozumění a ovlivňování lidských myšlenek, emocí a chování. Zde jsou některé důvody, proč byste měli absolvovat kurz NLP koučinku:

  1. Rozvoj osobnosti: Kurz NLP koučinku vám poskytne příležitost rozvinout své osobnostní a komunikační schopnosti. Naučíte se lépe komunikovat s ostatními a zlepšíte své vztahy s ostatními lidmi.
  2. Zlepšení kariéry: Kurz NLP koučinku vám pomůže lépe porozumět potřebám a motivacím svých kolegů a zákazníků. To vám umožní efektivnější komunikaci a zlepšení vztahů v práci.
  3. Osobní růst: Kurz NLP koučinku vám umožní rozvinout své vnitřní zdroje a naučit se efektivně řešit vnitřní problémy. Pomůže vám dosáhnout většího sebeuvědomění a sebeřízení.
  4. Rozšíření znalostí: Kurz NLP koučinku vás seznámí s nejnovějšími poznatky a technikami v oboru NLP. Tyto znalosti můžete využít v mnoha různých situacích v pracovním i osobním životě.

V závěru lze říci, že absolvování kurzu NLP koučinku může mít pro vás mnoho přínosů. Můžete rozvinout své osobnostní a komunikační schopnosti, zlepšit svou kariéru, dosáhnout osobního růstu a rozšířit své znalosti v oboru NLP.

Absolvujte kurz NLP Kouč a získejte velký skok ve svém osobním rozvoji a celkovém zlepšení života.

Opravdu NLP funguje?

NLP techniky fungují vždycky, pokud jste v pozici příčiny (pozice Tvůrce) a ne následku (pozice Oběti), a pokud jste ochotni se měnit pozitivním způsobem.

Mnoho problémů má v sobě obsažen pozitivní druhotný zisk.

Co to je ten pozitivní druhotný zisk?

Pozitivní druhotný zisk znamená, že sice si vytváříte problém za pomocí svého negativního chování, ale podvědomí je spokojené, protože na podvědomé úrovni je uspokojována nějaká vaše důležitá potřeba. Např. kuřáci kouří, protože na podvědomé úrovni jim to přináší pocit klidu, je to pro ně způsob, jak se vyrovnat se stresem nebo mají pocit, že jsou součástí skupiny, že jsou přijímáni druhými kuřáky, protože mají něco společného.

Starší žena, která si vytvoří psychosomatickou nemoc, na vědomé úrovni tvrdí, že se chce uzdravit, ale na podvědomé úrovni je uspokojována její podvědomá potřeba po pozornosti a soucitu. Pokaždé, když je nemocná, jde do nemocnice, kde se o ni starají druzí lidé a také ji chodí navštěvovat její děti, které by jinak neviděla.

Má taková žena šanci na to, že se uzdraví? Ano, pokud si uvědomí, že její nemoc jí něco pozitivního přináší, že je to únik ze života, který se jí nelíbí. Bude mít velkou šanci na to se uzdravit, pokud se naučí uspokojovat potřeby svého podvědomí pozitivním způsobem. Celý příspěvek