Opravdu NLP funguje?

NLP techniky fungují vždycky, pokud jste v pozici příčiny (pozice Tvůrce) a ne následku (pozice Oběti), a pokud jste ochotni se měnit pozitivním způsobem.

Mnoho problémů má v sobě obsažen pozitivní druhotný zisk.

Co to je ten pozitivní druhotný zisk?

Pozitivní druhotný zisk znamená, že sice si vytváříte problém za pomocí svého negativního chování, ale podvědomí je spokojené, protože na podvědomé úrovni je uspokojována nějaká vaše důležitá potřeba. Např. kuřáci kouří, protože na podvědomé úrovni jim to přináší pocit klidu, je to pro ně způsob, jak se vyrovnat se stresem nebo mají pocit, že jsou součástí skupiny, že jsou přijímáni druhými kuřáky, protože mají něco společného.

Starší žena, která si vytvoří psychosomatickou nemoc, na vědomé úrovni tvrdí, že se chce uzdravit, ale na podvědomé úrovni je uspokojována její podvědomá potřeba po pozornosti a soucitu. Pokaždé, když je nemocná, jde do nemocnice, kde se o ni starají druzí lidé a také ji chodí navštěvovat její děti, které by jinak neviděla.

Má taková žena šanci na to, že se uzdraví? Ano, pokud si uvědomí, že její nemoc jí něco pozitivního přináší, že je to únik ze života, který se jí nelíbí. Bude mít velkou šanci na to se uzdravit, pokud se naučí uspokojovat potřeby svého podvědomí pozitivním způsobem.

Co na to NLP?

Neuro-lingvistické programování (NLP) je souborem procesů a technik, které nám dávají manuál na mozek. Velká část NLP se zabývá vytvářením si vlastní reality na základě formování si přesvědčení. Většina našich přesvědčení pochází z nevědomého modelování lidí kolem nás – našich rodičů, učitelů, přátel. My všichni máme tendenci přijímat přesvědčení od lidí, kteří nás v životě nejvíce ovlivnili.

Pokud vaši rodiče věřili a věří, že nikdy nezbohatnou, pravděpodobně jste převzali jejich přesvědčení do jejich podvědomí. Pokud jste vyrostli v rodině, kde nikdo nevystudoval vysokou školu, pravděpodobně máte přesvědčení, že vystudovat vysokou školu je velmi těžké nebo to naopak pro vás není důležité.

Většina vašich přesvědčení pochází z vašich minulých zkušeností.

Prostě v nějaké události ze své minulosti jste se rozhodli (a na vědomé úrovni si to nemusíte pamatovat) že nejste dost dobří, dost chytří a že z vás bohatý podnikatel prostě nikdy nebude.

Po nějaké době používání tohoto rozhodnutí se toto rozhodnutí pro vás stává vaši absolutní pravdou. Zakóduje se do vaší nervové soustavy a začíná určovat, jak žijete váš život. Váš mozek je naprogramován tak, že musí dát do souladu to, co nosíte ve své hlavě – přesvědčení, kterým věříte s tím, co se děje ve vnějším světě.

Např. žena, která si vytvořila na základě modelování vztahu svých rodičů přesvědčení typu: „muži mě nakonec zraní“ bude ve svém životě hledat důkazy tohoto tvrzení – ona vymaže, překroutí, zevšeobecní to, co vnímá, aby se přesvědčila o své pravdě. A kvůli tomu v oblasti partnerského života nebude moci dosáhnout úspěchu, dokud svoje přesvědčení nezmění.

NLP techniky fungují –  je nutné je správně aplikovat, ve správném kontextu a s ohledem na ekologii. Úspěšnost v NLP také závisí na schopnostech a zkušenostech člověka, který NLP techniky používá. Za pomocí NLP můžete dosáhnout rychlé změny – nejdůležitější je si tu změnu i udržet a k tomu slouží v NLP kontrola ekologie.

Tradiční psychologie věří, že je možné dosáhnout změny pouze za dlouhou dobu. V NLP můžeme v porovnání s klasickými metodami dosáhnout rychlých změn. Každá změna musí být vyhodnocena s ohledem na ekologii s důslednou kontrolou možných druhotných pozitivních zisků a na základě toho budou dosažené změny trvalé nebo dlouhotrvající.

Podívejte se na zkušenosti lidí, kteří si NLP technikami prošli, nebo se přesvědčte sami na intenzivním transformačním kurzu NLP Kouč.